Privacy

BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Wij respecteren en beschermen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databank en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. 

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de Belhifi/Colab, Rue Th.  Decuyper, 161/34 - 1200 Brussel. U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen en dat allemaal gratis. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via onze contactpagina (https://belhifi.be/pages/contact-us)

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail: commission@privacycommission.be

De website van Belhifi/Colab maken gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites:

En de mobiele browsers:

BELEID INZAKE COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

OVER COOKIES

Cookies zijn informatiepakketjes die door webservers naar webbrowsers worden verzonden en die worden opgeslagen door de webbrowsers. De informatie wordt vervolgens terug naar de server gestuurd telkens als de browser een pagina opvraagt ​​van de server. Dit stelt een webserver in staat om webbrowsers te identificeren en te volgen.

Er zijn twee belangrijke soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden verwijderd van uw computer wanneer u uw browser afsluit, terwijl permanente cookies op uw computer blijven tot ze worden verwijderd of tot ze hun vervaldatum bereiken.

COOKIES OP ONZE WEBSITE

Belhifi/Colab

Onze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Onze websites slaan slechts één cookie op. U bent niet te identificeren op basis van deze cookie

Google

Belhifi/Colab maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van zijn website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de websites op te maken. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: www.google.com/privacypolicy.html.

Belhifi/Colab heeft een rapporteringtool van Google Analytics geïmplementeerd om volgende gegevens in kaart te brengen: demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijd en regio) en interesses. Belhifi/Colab gebruikt deze gegevens in combinatie met andere Google Analytics data om haar diensten te verbeteren en mogelijk ook om op basis van die doelgroepgegevens de advertentiemogelijkheden van Google te benutten.

COOKIES WEIGEREN

Het blokkeren van cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van een aantal websites.

De meeste browsers laten u toe om cookies te weigeren of toe te staan. Hieronder vindt u meer informatie hierover.

Internet Explorer 9

 • Open het Internet Explorer-venster.
 • Klik op de knop "Extra".
 • Ga naar "Veiligheid" en klik vervolgens op "Browsegeschiedenis verwijderen".
 • Schakel het selectievakje "Cookies" in en klik vervolgens op "Verwijderen".

Internet Explorer 8

 • Klik op de knop "Beveiliging" op de opdrachtbalk.
 • Selecteer "Browsegeschiedenis verwijderen".
 • Schakel het selectievakje voor cookies in en klik op "Verwijderen".
 • Daarnaast stelt de nieuwe InPrivate-browsingfunctie van Internet Explorer 8 gebruikers in staat om op het internet te surfen zonder informatie van bezochte sites (met inbegrip van cookies) te verzamelen. Om de InPrivate-modus te gebruiken:
  • Klik op de knop "Beveiliging” op de opdrachtbalk.
  • Selecteer "InPrivate Browsing".

Internet Explorer 7.x

 • Sluit Internet Explorer 7 en sluit alle geopende exemplaren van Windows Verkenner.
 • Klik op Start, klik op Run, typ inetcpl.cpl en druk op ENTER.
 • Klik in het tabblad "Algemeen" op "Verwijderen" onder "Browsegeschiedenis" in het dialoogvenster "Interneteigenschappen".
 • Klik in het dialoogvenster "Browsegeschiedenis verwijderen" op "Cookies verwijderen".
 • Klik in het dialoogvenster "Cookies verwijderen" op "Ja".

Internet Explorer (alle andere versies)

Internet Explorer bewaart cookies op meer dan een plaats, afhankelijk van de versie van de browser en van de versie van Microsoft Windows die u gebruikt.

De beste manier om de cookies te vinden en te verwijderen is Internet Explorer afsluiten, uw software voor bestandsbeheer gebruiken (zoals Windows Verkenner) en een map zoeken die ‘cookies’ heet.

Google Chrome

 • Klik op het menu "Opties" en selecteer "Extra", en vervolgens "Browsegegevens wissen".
 • Selecteer "Cookies en andere sitegegevens verwijderen" om alle cookies van de lijst te verwijderen (het is ook mogelijk alle cookies binnen een bepaalde periode te verwijderen door de betreffende periode te selecteren in de vervolgkeuzelijst).
 • Selecteer "Browsegeschiedenis wissen" om sporen van de websites die u hebt bezocht te verwijderen.
 • Selecteer "Downloadgeschiedenis wissen" om records te verwijderen over welke bestanden en programma’s u hebt gedownload.
 • Selecteer "Cache leegmaken" om websitepagina’s in de cache te verwijderen.
 • U kunt ook opgeslagen wachtwoorden (waarmee u inlogt op websites) en opgeslagen formuliergegevens (zoals uw naam en adres) verwijderen.
 • Klik vervolgens op de knop "Browsegegevens wissen".
 • Klik op de knop “Sluiten" wanneer u klaar bent.

Mozilla Firefox

 • Klik op "Extra" en daarna op "Opties" (of "Bewerken" > "Voorkeuren" op Linux).
 • Selecteer "Privacy".
 • Klik in het Cookies-paneel op "Cookies tonen".
 • Om één cookie te verwijderen, klikt u op het item in de lijst en vervolgens op de knop "Cookie verwijderen".
 • Om alle cookies te verwijderen, klikt u op de knop "Alle cookies verwijderen".

Safari 1.0 (MacOS X)

 • Kies "Voorkeuren" in het Safari-menu.
 • Selecteer het veiligheidsicoontje.
 • Druk op de knop "Cookies tonen".
 • Selecteer de te verwijderen cookies in de lijst.
 • Druk op de knop "Verwijderen".

Search our store